Office - Development Lab
minus2, s.r.o.
SMÚ - pavilón I
Karloveská 63
842 29 Bratislava

tel: +421 2 20670341
email:office(@)minus2.sk

NOHAMI PEVNE V OBLAKOCH

Webové aplikácie a prezentácie realizujeme v úzkej spolupráci s klientom, s dôrazom na implemenáciu všetkých jeho požiadaviek a potrieb. Pri zohľadnení technickej stránky prevedenia a výberu vhodnej platformy na jej realizáciu, nasleduje po schválení funkčnej špecifikácie a grafického návrhu zadávateľom samotné vyhotovenie webovej aplikácie či webovej stránky.
Každá naša web stránka je vždy originál a je dokonalým obrazom osobnosti zákazníka a jeho predstáv. Snažíme sa vyhýbať používaniu rôznych univerzálnych redakčných systémov, ktoré podľa nášho názoru, len ničia kreativitu, deformujú tvorbu originálnych riešení a sú len lacnou (niekedy ani to nie) a rýchlou náplasťou na riešenie komplexného problému, akým bezpochyby kvalitná web prezentácia je.
V našich produktoch nechýbajú príťažlivé a dnes už samozrejmé možnosti, pomocou administratívnych nástrojov, založených na riešeniach vyvinutých našou spoločnosťou, samostatne upravovať obsah jednotlivých položiek Vašej prezentácie. Takýto prístup prináša okrem zefektívnenia a zrýchlenia informačných tokov smerom k Vášmu zákazníkovi i nemalú úsporu vlastných finančných prostriedkov.