Office - Development Lab
minus2, s.r.o.
SMÚ - pavilón I
Karloveská 63
842 29 Bratislava

tel: +421 2 20670341
email:office(@)minus2.sk

NOHAMI PEVNE V OBLAKOCH

Pod pojmom "hybridné systémy" predstavujeme veľmi špecifické riešenia, ktoré v sebe integrujú rôzne softvérové platformy z ktorých si každá plní svoju špecifickú úlohu a všetko je to zastrešené web aplikáciou, ktorá zabezpečuje najvyššiu komunikačnú vrstvu. Aplikačný server sa postará o aizovaný zber dát z rôznych zdrojov, zabezpečí riadenie, monitoring snímaných veličín a poskytne notifikácie sledovaných hodnôt. Tieto systémy integrujú v sebe rôzne čiastkové riešenia a zabezpečujú vzájomné prepojenie rôznych subsystémov do jediného informačného celku, čím získavate unikátny centralizovaný dohľad. To sú však len minimálne možnosti, ktoré naše systémy zvládajú. Máme dlhoročné skúsenosti so systémami určenými na riadenie priemyselno-fyzikálnych zariadení a hybridnými systémami v oblasti výroby rádiofarmák a následnej kontroly kvality výsledného produktu.
Zber dát a komunikáciu so zariadeniami či aplikačnú vrstvu servra realizujeme na báze vývojového prostredia spoločnosti National Instruments LabVIEW Development System, ktoré predstavuje vrchol v oblasti systémov zberu dát a riadiacich systémov.
V prípade vývoja informačných systémov pre farmaceutický priemysel zabezpečujeme kompletný životný cyklus (URS, FAT, SAT, IQ, OQ) projektu podľa odporúčaní medzinárodnej organizácie ISPE pre správnu výrobnú prax pre aizované a informačné systémy GAMP®5.