Office - Development Lab
minus2, s.r.o.
SMÚ - pavilón I
Karloveská 63
842 29 Bratislava

tel: +421 2 20670341
email:office(@)minus2.sk

NOHAMI PEVNE V OBLAKOCH

Na základe Vašich požiadaviek vypracujeme návrh a zrealizujeme informačný systém pre Vašu firmu. Naše intranetové systémy sú vytvorené na báze HTTP servra Apache, aplikácie v jazyku PHP a najrozšírenejšej Open source databázy MySQL. Keďže jazyk PHP nevyžaduje kompiláciu zdrojového kódu do konečného vykonávateľneho modulu je možné zdrojový kód upravovať podľa Vašich neustále meniacich sa potrieb. Takéto riešenie Vám okrem svojej originality poskytuje aj jedinečnú možnosť ďalej modifikovať aplikáciu vlastnými prostriedkami.

Ako alternatívu v prípade, že existuje nejaká aplikácia, ktorá pokryje Vaše požiadavky ponúkame aj implementáciu rôznych existujúcich Open source riešení. Pri výbere vhodných softvérových produktov Vám poradíme a zvolíme optimálne riešenie, ktoré Vám splní Vami zadané kritéria. Existujúce riešenia prispôsobime na Vaše podmienky, čím získate jedinečný systém na báze overených produktov. Dodávku takéhoto systému realizujeme na kľúč vrátane hardvérových častí a servra.